การฝึกให้เด็กฉลาด

posted on 08 Apr 2014 10:23 by smartkids

เด็กฉลาด

เด็กฉลาดต้องฝึกอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ การฝึกให้เด็กฉลาดนั้น ควรจะฝึกเค้าตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 7 ขวบเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กมีการเรียนรู้ได้ดีที่สุด และเด็กจะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว แต่ถ้าหากเรามีการฝึกเค้าอย่างถูกวิธี และฝึกสมองอย่างถูกต้อง นั้นก็จะทำให้เด็กฉลาดอย่างแน่นอน ซึ่งวันนี้เราขอแนะนำสถาบัน BrainFit Studio สถาบันที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง และการพัฒนาเด็กให้เด็กฉลาด โดยทางสถาบันได้มีหลักสูตรที่ได้พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองโดยตรง การฝึกให้เด็กฉลาดโดยการพัฒนาสมอง ให้สมองแข็งแรง ถือเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ เมื่อสมองมีความแข็งแรง ก็จะส่งให้เด็กทำทุกอย่างออกมาได้ดี

โดยทางสถาบัน BrainFit Studio นั้นได้ใช้หลักสูตรที่ได้ผ่านการทดลองใช้แล้วว่าได้ผลจริงจากสถาบันชื่อดัง เช่น Harvard, Standford, Johns Hopkins เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรที่ใช้นั้นจะเน้นการส่งเสริมและเน้นการพัฒนาสมองทั้ง 5 ส่วนเป็นหลักทำให้สมองได้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องและพัฒนาครบทั้ง 5ส่วน เมื่อสมองแข็งแรง เด็กก็จะมีความฉลาดมากขึ้น นอกจากทางสถาบันจะฝึกสมองให้เด็กฉลาดขึ้นแล้ว ยังมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของเด็กควบคู่กันไป ทำให้เด็กที่ได้รับการฝึกเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งเกินจากการฟังเป็นร้อยๆรอบ เข้าใจความหมายของศัพท์อย่างท่องแท้ ไม่ใช่เพียงแค่จำๆ พอไม่ได้ใช้สักพักก็จะลืม สิ่งที่ทางสถาบันได้ฝึกให้เด็กนั้นจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนรับฟรี 50 นาทีฝึกสมองเพื่อลูกรักได้ที่ www.brainfitstudiothailand.com/th/ทำอย่างไรให้เป็นเด็กฉลาด

Comment

Comment:

Tweet