การฝึกสมองของคนเรานั้นให้เกิดแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้สมองมีการคิด วิเคราะห์ เป็นลำดับเพื่อที่จะสามารถให้คุณนั้นได้เกิดสิติปัญญาที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี

              การเรียนในสมัยนี้นั้นก็ได้นำสื่อหรือการใช้วิธีการฝึกสมองในวิธีต่างๆ เข้ามาช่วยให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ ตามสถาบันต่างๆ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาที่เป็นพื้นฐานเหมือนกับที่โรงเรียน แต่การเรียนของสถาบันเรียนพิเศษนั้นมักจะมีเทคนิคการสอนและวิธีการจดจำในลักษณะที่แต่ต่างกันออกไป เช่น สื่อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ไหนจะเป็นแผ่นพับ ฝึกสองด้วยการเขียน ร้องเพลง เป็นต้น หากการเรียนช่วยให้การเรียนของคุณนั้นไม่หยุดนิ่ง พร้อมที่จะหาความรู้อยู่ให้ตัวเองเสมอนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบและยิ่งศึกษา มากยิ่งขึ้นสิ่งเล่านี้ก็จะมาพัฒนาสมองของคุณเอง

                สถาบัน BrainFit Studio ของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการปรับพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐานนี้อยู่ที่สมอง ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า สมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นสมองมีความสำคัญมาก การที่คนเราจะทำอะไรได้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสมอง นั้นเอง โดยทาง BrainFit Studio ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการฝึกสมอง ได้ และที่ได้รับการวิจัยมากว่า 30 ปีและผ่านการพิสูจน์จากกว่า 200 สถาบันทั่วโลกว่าได้ผลจริง และยังเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่นำความรู้จากการวิจัยการทำงานของสมองมา ใช้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ และได้ผลจริง โดยเราได้ออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาให้พื้นฐานโครงสร้างสมองของแต่ละด้านแข็งแรง ขึ้นจนผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

                สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่สมวัย อย่ารอช้าที่จะเข้าร่วมคอร์ดกับเราหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทร  02656 9938 – 9  หรือ กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบที่ contact form ด้านขวามือได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ http://www.adbkk.com แล้วทางเราจะติดต่อท่านกลับไปทันทีค่ะ

 

edit @ 18 Nov 2013 10:38:56 by adbkk

Comment

Comment:

Tweet