เด็กฉลาดมักรู้จักคิด

posted on 21 May 2013 14:17 by smartkids directory Knowledge

               เด็กก็คือสิ่งที่เราควรที่จะทะนุถนอมและคอยดูและพวกเขาอยู่ตลอดเวลาต้องการที่จะมีคนเอาใจใส่เสมอ และเด็กสมัยนี้ก็เป็นเด็กที่ฉลาดกันเยอะรู้จักที่จะคิดและใช้สิ่งรอบตัวตลอดเวลา

              คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเข้าใจพัฒนาการของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี  ถ้ามีพื้นฐานความรู้เรื่องโครงสร้างสมองของลูกน้อย  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาสมองของเด็กได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโครงสร้างสมองของลูกน้อย  ตั้งแต่แรกคลอดเรื่อยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่  จะประกอบไปด้วยสมองใหญ่  สมองเล็ก  และก้านสมองซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อไปจนถึงไขสันหลัง ทุกคนก็คงจะต้องหวังที่จะให้ลูกเติบโตเป็นเด็กฉลาดกันทุกคนปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ลูกเป็นเด็กฉลาดนั้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ กรรมพันธุ์และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เชื่อไหมว่าเด็กฉลาดมาจากการที่สมองได้รับการพัฒนาเติบโตจาก ประสบการณ์ได้รับซึ่งเป็นตัวไปกระตุ้นการรู้สึกนึกคิดของสมองเช่น รูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส เรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั้นเองสิ่งเหล่านี้

                และสิ่งที่จะทำให้ลูกของคุณนั้นมีเป็นเด็กฉลาดมากกว่าเดิมนั้นก็คือการศึกษาที่จะทำให้เด็กได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตัวเอง และสามารถที่จะคิดและพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างนั้นก็คือ สถาบันการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพในการที่จะให้ลูกของคุณได้เรียนรู้และสามารถฝึกทักษะของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างสถาบัน  BrainFit Studio  ที่จะช่วยฝึกทักษะและฝึกสมองของเด็กให้ดีและมีการกระตุ้นในการสอนแบบฉบับของเขาอีกด้วย ระบบของเราจะช่วยให้นักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ถึง 18 ปี ประสบความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้จริง กิจกรรม ของเราได้รับการวิจัยมากว่า 30 ปี เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการประเมินศักยภาพทางสมองเพื่อนำผลการประเมินไปออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นก็เข้าร่วมฝึกทักษะต่างๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความยากที่ท้าทายขึ้นไป สู่ระดับทีสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเด็กๆพัฒนาไปจนถึงศักยภาพขีดสุดของตัวเองภายในระยะเวลาอันสั้น

                 หากท่านใดสนใจเพียงท่านกรอกข้อมูลที่ contact form ด้านขวามือ สถาบัน Brain Fit จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเราให้ท่านทันที หรือโทรหาเราตอนนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้าฟังการบรรยายเพิ่มเติมฟรีได้ที่ 02-6569938

ต้องการอ่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้เด็กฉลาด พร้อมลงทะเบียนรับฟรี 50 นาทีฝึกสมองเพื่อลูกรัก คลิกที่่นี่

edit @ 18 Nov 2013 11:16:13 by adbkk

Comment

Comment:

Tweet